Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby PDF Drukuj Email
W praktyce wygląda to tak, że pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając przepisy wykonawcze bhp - dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy - do Kodeksu pracy, wydane na podstawie jego art. 23715 § 1 i 2, musi ustalić wykaz takich prac, które występują w jego firmie.

Niewątpliwie należy do nich zaliczyć prace, które określał załącznik Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dlatego też pracodawca, wykonując wspomniany obowiązek, może, a nawet powinien, korzystać pomocniczo z tego załącznika, który obecnie - po uznaniu za uchylone zawierającego go rozporządzenia - powinniście traktować jako zasadę bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tym miejscu warto przypomnieć, że pracodawca musi przestrzegać nie tylko przepisów, ale także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

A zatem, obowiązek taki oznacza, że pracodawca ma obowiązek stosować w praktyce również nieokreślone w żadnych przepisach bhp zasady bhp, które w danym przypadku konieczne są w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Reasumując, obowiązek pracodawcy przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem prawnym.

Rozwiązanie takie ma głęboki logiczny sens. Chodzi o to, że brak w danym przypadku konkretnych przepisów bhp nie może zwalniać pracodawcy z obowiązku ochrony zdrowia i życia ludzkiego.za BHP E-LETTER Nr 900, 9 stycznia 2012 r.