Strona główna Usługi BHP Instrukcje BHP
Instrukcje BHP PDF Drukuj

Obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy jest udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny - § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz.1650) .

Również wynika to z Kodeksu pracy ( art. 2374§ 2 ), który mówi, że pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa higieny pracy na stanowiskach pracy.

Instrukcje BHP są jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej firmie.

Powinny odpowiednio wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy danej pracy, sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynności do wykonania po zakończeniu pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcje regulują najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy zagadnienia (procedury, czynności) oraz sytuacje, kiedy przy ich wykonywaniu mają miejsce zdarzenia urazowe (wypadki).

Zapoznanie z przepisami i zasadami BHP w niej zawartymi pracownik ma obowiązek potwierdzić własnoręcznym podpisem (art. 2374§ 3 Kodeksu Pracy). Złożenie podpisu wymusza na pracowniku ponoszenie odpowiedzialności i zachowania większej ostrożności podczas wykonywania pracy.

Należy pamiętać, że treść instrukcji może zaważyć na czyimś życiu lub zdrowiu. 

Zanim samodzielnie wdrożysz instrukcje pamiętaj, że powinieneś skonsultować je ze specjalistą ds. bhp.

Proponujemy pomoc w opracowaniu instrukcji spełniających wszelkie wymogi prawne.  

Opracowujemy instrukcje Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz instrukcje Przeciwpożarowe.

Proponujemy również opracowywanie instrukcji ogólnych oraz nietypowych, na indywidualne zamówienie klienta.