Strona główna Usługi BHP Doradztwo i nadzór
Doradztwo i nadzór PDF Drukuj

Oferujemy:

 • doradztwo w zakresie BHP
 • pomoc w realizacji nakazów i decyzji PIP
 • doradztwo w zakresie wyposażenia pracowników w indywidualny sprzęt ochronny
 • wykonywanie okresowych przeglądów BHP
 • pomoc przy organizowaniu badań środowiska pracy
 • doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji powypadkowej
 • pomoc w organizowaniu badań lekarskich
 • pomoc przy opracowywaniu instrukcji stanowiskowych BHP i Ppoż

Zachęcamy Państwa do podpisania umowy o stałej współpracy.

W ramach podpisanej umowy proponujemy:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • współudział w reprezentowaniu Zamawiającego przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
 • pomoc w organizowaniu badań środowiska pracy
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego