Strona główna Postępowania powypadkowe
Postępowania powypadkowe PDF Drukuj

Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy wynikają z:

Art. 234. § 1 Kodeksu Pracy. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności
i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
§ 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.) pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi przy pracy jest obowiązany w szczególności:

  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
  • zabezpieczyć miejsce wypadku
  • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
  • sporządzić właściwą, wymaganą przepisami prawa dokumentację powypadkową
  • zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom

       Zaistniały wypadek przy pracy stawia pracodawcę w trudnej sytuacji. Proponujemy Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz w sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy sporządzić w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o wypadku przez poszkodowanego .

Poprawne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowanie wniosków wynikających z badania ich przyczyn i okoliczności w praktyce wiąże się ze znajomością szeregu przepisów prawnych.

Aby ustrzec Państwa przed popełnianymi błędami przy wyjaśnianiu okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów.