Strona główna Ocena ryzyka zawodowego
Pracodawca może sam wykonywać zadania służby BHP, jeżeli: PDF Drukuj Email
Pracodawca może sam wykonywać zadania służby BHP, jeżeli:

- zatrudnia do 10 pracowników albo,
- zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP.