Strona główna Kontakt z moderatorem
Instruktaż stanowiskowy bhp operatora sprzętu mechanicznego do odśnieżania PDF Drukuj Email
Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez szkolone osoby informacji o:

- czynnikach środowiska pracy występujących przy odśnieżaniu za pomocą sprzętu mechanicznego i ryzyku zawodowym związanym z taką pracy,
- sposobach ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować wspomniane czynniki, czyli zapobieganiu urazom przy odśnieżaniu za pomocą sprzętu mechanicznego,
- metodach bezpiecznego wykonywania odśnieżania za pomocą sprzętu mechanicznego

(§ 9 ust. 2 rozporządzenia szkoleniowego).

Szkolenie wstępne stanowiskowe przeznaczone jest dla osób:

- nowo zatrudnionych przy obsłudze sprzętu mechanicznego do odśnieżania;
- już zatrudnionych przy obsłudze sprzętu mechanicznego do odśnieżania, w przypadku:
a) zmian organizacji ich stanowisk prac
b) wprowadzenia do stosowania nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń do odśnieżania (np. traktorka w miejsce dotychczas stosowanej odśnieżarki samobieżnej)

(§ 11 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 rozporządzenia szkoleniowego).

Pamiętajcie, że szkolenie wstępne stanowiskowe powinno być prowadzone w formie instruktażu - na stanowisku lub stanowiskach pracy, na których będzie zatrudniony operator sprzętu mechanicznego do odśnieżania, na podstawie szczegółowego programu szkolenia (część II Ramowy program instruktażu stanowiskowego ust. 3 załącznika nr 1 Ramowe programy szkolenia do rozporządzenia szkoleniowego).

Natomiast czas trwania szkolenia wstępnego stanowiskowego powinniście dostosować do:

a) przygotowania zawodowego pracownika,
b) dotychczasowego stażu jego pracy,
c) rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony

(§ 11 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego).


za BHP E-LETTER Nr 903, 18 stycznia 2012 r.