Strona główna
Maszyny do prowadzenia robót ziemnych -wymóg CE - dostosowanie PDF Drukuj Email

Maszyny do prowadzenia robót ziemnych  -wymóg CE - dostosowanie

Praca na miejscu budowy niejednokrotnie wymaga użycia maszyn do prowadzenia robót ziemnych. W wielu wypadkach są to maszyny o dużych gabarytach i silnikach o znacznych mocach, używane przy wydobywaniu oraz przemieszczaniu mas ziemnych i kruszywa. Niebezpieczeństwo w tym wypadku polega na tym, że roboty te często wykonywane są w bezpośredniej bliskości pracowników, wykonujących inne prace na placu budowy. Warto jednak pamiętać, że eliminacja lub zmniejszenie zagrożeń może odbywać się już na drodze projektowania maszyn budowlanych. Niemała odpowiedzialność spoczywa również na operatorach maszyn, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe muszą przekładać się na bezpieczne użytkowanie tych urządzeń.

Dopuszczanie maszyn do eksploatacji

Kodeks pracy stanowi: „Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności”. Pojęciem „oceny zgodności” określa się obowiązkowy certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.


CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY PO ZALOGOWANIU