Strona główna
Z praktyki BHP - 1 PDF Drukuj Email

10.000 zł grzywny dla pracodawcy
Po uzyskaniu informacji z prokuratury o nieprawidłowościach w jednym z zakładów remontowo - budowlanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o wypadku, w wyniku którego pracownik doznał m. innymi stłuczeń głowy inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie (...) stwierdził liczne nieprawidłowości, w tym m.in. brak oceny ryzyka zawodowego, szkoleń bhp pracowników i badań profilaktycznych; 

brak wykazu prac wzbronionych i opracowania szczegółowych wymagań bhp dla prac szczególnie niebezpiecznych, brak odpowiedniego nadzoru podczas prac na wysokości.

info z PIP