Strona główna
Maszyny do prowadzenia robót ziemnych -wymóg CE - dostosowanie

Maszyny do prowadzenia robót ziemnych  -wymóg CE - dostosowanie

Praca na miejscu budowy niejednokrotnie wymaga użycia maszyn do prowadzenia robót ziemnych. W wielu wypadkach są to maszyny o dużych gabarytach i silnikach o znacznych mocach, używane przy wydobywaniu oraz przemieszczaniu mas ziemnych i kruszywa. Niebezpieczeństwo w tym wypadku polega na tym, że roboty te często wykonywane są w bezpośredniej bliskości pracowników, wykonujących inne prace na placu budowy. Warto jednak pamiętać, że eliminacja lub zmniejszenie zagrożeń może odbywać się już na drodze projektowania maszyn budowlanych. Niemała odpowiedzialność spoczywa również na operatorach maszyn, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe muszą przekładać się na bezpieczne użytkowanie tych urządzeń.

Dopuszczanie maszyn do eksploatacji

Kodeks pracy stanowi: „Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności”. Pojęciem „oceny zgodności” określa się obowiązkowy certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

Więcej…
 
Od października br. - serwis informacyjny

Dla stałych klientów od października br. wydzielony zostanie serwis informacji bhp. Serwis będzie dostępny po zalogowaniu. W ramach tej usługi świadczone będą, również porady indywidualne. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Działanie takie ma na celu dalszą profesjonalizację usług.

Paweł Kania

 
Z praktyki BHP - 2

Śmierć pod paletami
Kontrolę w zakładzie w Mrozowie przeprowadzono w związku z wypadkiem przy pracy. Zginął mężczyzna przygnieciony przez stos palet. Analizując przebieg i przyczyny wypadku inspektor pracy ustalił, że w zakładzie nie dopełniono podstawowych wymogów bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia prac. Żaden z pracowników nie został na przykład przeszkolony w zakresie prac transportowych oraz nie opracowano szczegółowej instrukcji obejmującej zasady załadunku palet (...).

info z PIP

 
Z praktyki BHP - 1

10.000 zł grzywny dla pracodawcy
Po uzyskaniu informacji z prokuratury o nieprawidłowościach w jednym z zakładów remontowo - budowlanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o wypadku, w wyniku którego pracownik doznał m. innymi stłuczeń głowy inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie (...) stwierdził liczne nieprawidłowości, w tym m.in. brak oceny ryzyka zawodowego, szkoleń bhp pracowników i badań profilaktycznych; 

Więcej…
 


Strona 23 z 26

elearning_modul

Specjalna oferta !!!

Zapraszamy Biura Rachunkowe do współpracy z zakresu usług BHP

WIĘCEJ:

Statystyka

Użytkowników : 359
Pozycje : 130
Odsłon : 7927782