Strona główna
Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby
W praktyce wygląda to tak, że pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając przepisy wykonawcze bhp - dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy - do Kodeksu pracy, wydane na podstawie jego art. 23715 § 1 i 2, musi ustalić wykaz takich prac, które występują w jego firmie.
Więcej…
 
Stosowanie ochronników słuchu
Ochronniki słuchu należą do środków ochrony indywidualnej, bezpośrednio chroniących użytkownika przed narażeniem na hałas, i mają charakter ochrony biernej. Stosuje się je wówczas, gdy:
Więcej…
 
Odśnieżanie dachów i chodników a bhp
Warunkiem dopuszczenia do pracy na wysokości, przy odśnieżaniu dachów, jest posiadanie przez pracownika:
Więcej…
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - nowe standardy wymagań
Dalej znajdziesz standardy wymagań w zakresie bhp będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w jednym z dodanych przez rozporządzenie zmieniające zawodów (operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych), w których kształcenie odbywa się w:

- zasadniczych szkołach zawodowych,
- technikach,
- technikach uzupełniających,
- szkołach policealnych.
Więcej…
 


Strona 2 z 26

elearning_modul

Specjalna oferta !!!

Zapraszamy Biura Rachunkowe do współpracy z zakresu usług BHP

WIĘCEJ:

Statystyka

Użytkowników : 826
Pozycje : 131
Odsłon : 11958214